Mexpol S.A.

miodowa

Contact Us

Mexpol S.A.

ul. Miodowa 3
00-080 Warszawa, Polska/Poland

telephone numbers:

email

www

fax:


NIP 526-10-31-835
KRS: 000 00 54143

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIX Wydział Gosp. KRS
Kapitał zakładowy: 617900,00 zł

RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A.
74 1750 0009 0000 0000 0092 4725